VDW International VS. KMG Asia Hof van Beroep

Home > Bedrijf > Lees meer..

Het Hof van Beroep van Leeuwarden heeft het vonnis van de Rechtbank van Groningen bevestigd. Het pusher model Treasure Island van KMG Asia BV is een slaafse nabootsing van de Fun City coin pusher van VdW International BVBA (Brussel, België). Met de productie, de im-/export en het verhandelen van deze coin pushers heeft KMG Asia onrechtmatig gehandeld jegens VdW International BVBA.

Op last van de Rechtbank van Groningen mag KMG Asia de Treasure Island niet meer (laten) produceren of verhandelen. Dat geldt ook voor coin pushers met een (nagenoeg) gelijke vormgeving.